Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met de komst van de Omgevingswet worden regels voor ruimtelijke ontwikkelingen samengevoegd. Waar voorheen een beslissing werd genomen aan de hand van verschillende wetten en regels, biedt de nieuwe wet ruimte voor maatwerk en dialoog. Doel is om in overleg een betere fysieke leefomgeving te creëren.

Meer dan het fysieke

De implementatie van deze wet heeft overigens meer voeten in de aarde dan alleen het fysieke. Het betekent anders denken en handelen. Het vergt een aangepaste cultuur en bijbehorende competenties om de naar de wet te kunnen handelen. Dit zowel voor overheden, initiatiefnemers als inwoners. Viduro helpt je graag mee de omgevingsvisie en het –plan met bijbehorende cultuurverandering handen en voeten te geven.

Een animatie die het uitlegt

Samen met de gemeente Horst aan de Maas hebben we een animatie gemaakt waarin we aan de hand van een (simplistisch) voorbeeld de Omgevingswet uitleggen: 


Lees hoe Niels schrijft over dat de Omgevingswet om een andere manier van werken vraagt

We begeleidden de gemeente helmond met hun participatiebeleid.