Positieve gezondheid
Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid

Arts en filosoof Machteld Huber pleit als grondlegger van positieve gezondheid voor een positieve benadering van de gezondheidszorg; verder kijken dan ziekte, kijken naar wat iemand wél kan. Haar gedachtegoed wint snel terrein. Met haar brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in een spinnenweb met zes dimensies, kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Een prachtig instrument voor een gesprek over gezondheid en welzijn. 

We zien dat positieve gezondheid niet alleen een belangrijke plek aan het krijgen is in zorg en welzijn, maar ook bij de overheid en in het bedrijfsleven. We denken graag mee over hoe we positieve gezondheid kunnen implementeren binnen jouw organisatie.


Peter vraagt zich in zijn blog af of jij ook voor Positieve Gezondheid kiest

Inspiratieshot Positieve Gezondheid voor bestuurders en volksvertegenwoordigers