Viduro B.V.
Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid

Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. In dit gedachtegoed staat een betekenisvol leven van mensen centraal. Het gaat om het vermogen van mensen om zelf eigen regie te hebben. Het gaat veel verder dan de aan- of afwezigheid van een ziekte. Positieve Gezondheid geeft zes dimensies aan gezondheid!   

We zien dat positieve gezondheid een belangrijke plek heeft in verschillende organisaties, bijvoorbeeld in de onderwijs en zorg- en welzijnssector. Ook binnen Viduro heeft positieve gezondheid een belangrijke plek. Natuurlijk denken we graag mee over hoe dit bij andere bedrijven en overheden toe te passen.


Peter vraagt zich in zijn blog af of jij ook voor Positieve Gezondheid kiest

Viduro is actief voor de Gezondste Regio 2025, waarvoor positieve gezondheid hét thema is