Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

27 februari 2020

Kies jij ook voor Positieve Gezondheid?

‘Gezonde werknemers zijn een verdienmodel’. Een rake uitspraak van een CEO van een grote logistieke onderneming. De CEO bedoelt daar niet mee dat zijn collega’s pionnen zijn om geld te verdienen. Hij vindt dat zijn collega’s het verdienen in balans te leven zodat ze op allerlei facetten in hun bestaan gezond kunnen functioneren met de talenten die ze hebben. En ja, natuurlijk levert dat uiteindelijk geld op.

Het fundament van zijn gedachte ligt bij Positieve Gezondheid. Het Institute for Positive Health is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. Het is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.

Trends die druk opvoeren

Viduro is enthousiast over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We zien in de samenleving namelijk trends die de druk op werkenden opvoert. Er komen meer ouderen en minder jongeren, minder werkenden die langer doorwerken, er is steeds meer mantelzorg en het is steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen.

We vertrouwen hier bij Viduro  op de medewerker zelf. Hij kent zijn dagelijks leven het beste en weet wat er nodig is. Het gaat om zelfwerkzaamheid van medewerkers voor hun vitaliteit in hun complete leven. En vitaliteit kun je niet beperken tot deelgebieden zoals je vrije tijd of je werktijd. Echter komen er bij ‘werk’ veel belangen en belanghebbenden samen. Daarom kiest Viduro Positieve Gezondheid als methodiek om collega’s gezond te houden. Het is positief, holistisch én praktisch.

Gezondheidsfonds

Via een zelftest vanuit het spinnenwebmodel van Positieve Gezondheid gekoppeld aan de gesprekscyclus van werknemers wordt gezondheid bespreekbaar gemaakt. Komen er zaken aan het licht waar de collega zich in wil verdiepen, hulp bij nodig heeft of waarmee hij of zij nog lekkerder in zijn vel komt zitten, dan is er een gezondheidsfonds. Of dit nu een cursus mindfulness of fotografie is, een abonnement voor de sportschool of naschoolse opvang… Het moet bijdragen aan de vitaliteit van de collega!

Wij denken graag mee

Positieve Gezondheid is toepasbaar voor Viduro zelf, maar natuurlijk ook voor andere ondernemingen. Indien organisaties geïnteresseerd zijn kan Viduro adviseren bij het sensibiliseren van organisaties voor dit gedachtegoed. We kunnen zowel communicatief- als op procesvlak dit HRM-veranderingstraject begeleiden.

Wij zijn ervan overtuigd dat vitale werkvloeren (met werknemers in balans) bijdragen aan gezondere mensen, aan een gezonder bedrijf en aan een gezondere regio. Het verhoogt de aantrekkelijkheid van bedrijven en bindt en boeit werknemers.

Viduro is actief voor de gezondste regio 2025, waarvoor positieve gezondheid hét thema is

Terug naar het overzicht