Waarom is positieve gezondheid goud waard?

Waarom is positieve gezondheid goud waard?

20 juli 2023

waarom is positieve gezondheid goud waard?

We hebben er de mond vol van. Positieve gezondheid. Maar waarom is het gedachtegoed zo waardevol om in te zetten binnen jouw organisatie?

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid staat tegenwoordig in vrijwel ieder ambitieus plan. Of het nu gaat over een vitaliteitsbeleid voor een grote MKB-onderneming, een strategische visie van een woningcorporatie of zelfs de omgevingsvisie van die lokale overheid die van ‘vinken naar vonken’ wil. Maar eerlijk is eerlijk, praatjes vullen geen gaatjes. Er moet ook iets gedaan worden met die ambitieuze term. Samen met de beweging Limburg Positief Gezond laten we organisaties ervaren hoe ze in de praktijk het verschil maken door de inzet van Positieve Gezondheid. Dat doen we vanuit de overtuiging dat de juiste inzet van het gedachtegoed de kans van slagen van al onze opgaven vergroot!

Van geitenwollen sokken-term naar succesvolle omgevingsparticipatie
Net als bij veel andere gemeenten was Positieve Gezondheid een van de uitgangspunten in het bestuursakkoord van Eijsden-Margraten. Om het gedachtegoed te laden gingen we aan de slag met de bijna voltallige groep bestuurders en volksvertegenwoordigers. Naast een stukje theorie en het delen van inspirerende voorbeelden uit de regio, gingen we aan de slag met een fictieve ruimtelijke casus: de plaatsing van drie windmolens naast een nieuwbouwwijk. 

Door in de huid van de inwoner te kruipen “Wat doet dit met jouw positieve gezondheid?” en vervolgens te zoeken naar win-win situaties vanuit beide kanten, ervaarden deelnemers dat de kans van slagen van de opgave vergrootte. Het andere gesprek maakte weer verbinding mogelijk tussen overheid en inwoner. De reactie van een deelnemend raadslid was veelzeggend: “Ik dacht dat Positieve Gezondheid een geitenwollen sokken-term was uit het sociaal domein, maar zie nu dat het gedachtegoed misschien nog wel meer van waarde is bij de vele ruimtelijke opgaven die we hier hebben.” 

Waarom is het goud waard?
Door de komst van de omgevingswet zijn participatie en communicatie nog belangrijker geworden. Het gedachtegoed is een instrument om het goede gesprek met elkaar te voeren. Om je in elkaar te verplaatsen en om van standpunten naar belangen af te dalen. Door het echt zien van de ander en door echt te luisteren, ontstaat er (weer) ruimte voor gesprek. 

De route naar toekomstbestendige organisaties en initiatieven
De opgaven zijn groots. Van impactvolle ruimtelijke ontwikkelingen tot broodnodige sociale transities. Als samenleving zijn we gebaat bij een domeinoverstijgende aanpak. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid maakt een integrale, duurzame aanpak mogelijk. Als Viduro begeleiden we organisaties en initiatieven daarbij. Op effectieve, vernieuwende wijze gaan we aan de slag met onze gezamenlijke toekomst. 

Nieuwsgierig wat dat voor jouw organisatie of initiatief kan betekenen? De koffie staat klaar! 

Terug naar het overzicht