Omgevingsmanagement: oog en oor voor de omgeving

Omgevingsmanagement: oog en oor voor de omgeving

16 augustus 2023

OMGEVINGSMANAGEMENT: OOG EN OOR VOOR DE OMGEVING

De komst van windmolens, een groot distributiecentrum of tijdelijke huisvesting voor asielzoekers in jouw achtertuin: voorbeelden van omvangrijke keuzes die overheden of organisaties maken en die veel impact hebben in en op de omgeving. En laten we eerlijk zijn: ontwikkelingen waar niet iedereen altijd op zit te wachten. “Niet in mijn achtertuin” is dan een veelgehoorde term. 

Viduro zit regelmatig aan tafel bij overheden en organisaties als het gaat om omgevingsmanagement. De uitdaging: hoe kun je die omgeving actief betrekken en mee laten denken bij deze gebiedsontwikkelingen? Het doel? Wederzijds begrip creëren en zorgen dat alle partijen in gesprek komen en blijven over de aanstaande plannen. Dat doen we door de belangen van de uitvoerende partij (de organisatie of de overheid), de omgeving (inwoners) en andere relevante belanghebbenden in kaart te brengen. Vanuit bestaande kaders betrekken we de omgeving in een vroegtijdig stadium om mee te denken over de aanstaande ontwikkeling. We kijken goed naar omgeving, zijn er bijvoorbeeld andere ontwikkelingen in de omgeving waarmee we rekening moeten houden of waar een kansrijke samenwerking mogelijk is. Ook verdiepen we ons in de geschiedenis van het gebied. Wat speelt er nou eigenlijk allemaal?

Mensgerichte aanpak 
Viduro zoekt in omgevingsvraagstukken naar verbindingen. Het helpt als je elkaars standpunten en belangen kent en daarin naar overeenkomsten zoekt. Dat je de zorgen die er leven kent en er aandacht voor hebt. Dat je de inwoners uit de omgeving vroegtijdig betrekt en dat de overheid of organisatie probeert mogelijke overlast te beperken en meedenkt in oplossingen. Ook belangrijk is dat je doet aan verwachtingsmanagement.  Wat zijn randvoorwaarden? Bijvoorbeeld op het gebied van tijd en financiën. Wat staat al vast en wat niet? Waar willen we de omgeving over informeren en waar kunnen mensen echt over meepraten en meedenken? Het moet vanaf de start duidelijk zijn welke invloed er is binnen de plannen en welke ruimte en invloed er is op andere terreinen. Zoeken naar verbindingen betekent voor ons ook dat we kijken naar waar belangen samen komen en hoe we hier gebruik van kunnen maken. We gaan op zoek naar gezamenlijke belangen, dit vormt de basis.  

Lasten en lusten 
Een ingrijpende verandering in een gebied kan ook kansen bieden. Door de samenwerking en de verbinding met elkaar op te zoeken (initiatiefnemers en inwoners) ontstaan er mogelijkheden. Een omgevingsfonds (of gebiedsfonds) is een van de manieren om een deel van de opbrengsten van omvangrijke omgevingsplannen (bijvoorbeeld de realisatie van een windpark) met de omgeving te delen. Die opbrengsten komen ten goede aan diverse projecten zoals wijkfeesten, vergroening van pleinen, repaircafés of een ecologische moestuin. Zo worden voordelen dus gedeeld met de omgeving. 

In diverse projecten hebben wij de rol van omgevingsmanagers en/of communicatieadviseur op ons genomen. We hebben daarbij de focus op een goed verloop van het proces en gedegen strategisch advies. We zorgen dat bijeenkomsten goed worden voorbereid, dat de communicatie wordt verzorgd en dat er oog is voor nazorg. Benieuwd wat Viduro voor jouw omgevingsvraagstuk kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Terug naar het overzicht