De voordelen van participatie voor ondernemers

De voordelen van participatie voor ondernemers

29 november 2021

De voordelen van participatie voor ondernemers

 

Of je nu een projectontwikkelaar bent die een nieuwe woonwijk wil realiseren, een logistiek ondernemer die een distributiehal wil bouwen of een agrariër die een nieuwe bestemming wil geven aan zijn stallen; je krijgt in veel gevallen te maken met omgevingsparticipatie.

Participatie roept bij ondernemers soms het gevoel op dat ze ‘buitenstaanders’ onnodig veel inzicht geven. ‘De omgeving is niet verantwoordelijk voor mijn bedrijf, dus waarom moet ik ze erbij betrekken?’ Ik begrijp dit gevoel, maar toch biedt omgevingsparticipatie kansen voor ondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen. In dit blog noem ik er enkele:

1: Weet wie je stakeholders zijn.
Door omgevingsparticipatie in te zetten denk je aan de voorkant na welke gevolgen je ontwikkeling heeft voor de omgeving. Je brengt vroegtijdig de stakeholders in kaart en onderzoekt welke voor- en nadelen zij kunnen ervaren van je plan. Het creëert daarmee een stuk bewustzijn en dat zorgt voor betere plannen. 

2: Transparantie leidt tot begrip en draagvlak.
Door tijdig en open over je plan te vertellen ontstaat er eerder begrip en draagvlak bij je stakeholders. Je staat namelijk met 2-0 achter als zij in de krant moeten lezen welke ontwikkelingen in de buurt gepland zijn. Informeer je stakeholders daarom proactief. Organiseer bijvoorbeeld informatieavonden, verstuur nieuwsbrieven en vertel welk proces doorlopen wordt. Leer je stakeholders kennen en blijf vooral in gesprek.

3: Nieuwe inzichten en ideeën. 
Het participatietraject geeft je als ondernemer ook nieuwe inzichten en ideeën. Als buurtgenoten aangeven dat het tussen bepaalde tijdstippen erg druk is in de straat, kun je daar rekening mee houden. Door je verkeersstromen net anders in te richten maak je de ontwikkeling voor de buurt wellicht acceptabel en voorkom je problemen achteraf.

4: Verbinden van gedeelde belangen.
Een participatietraject kan leiden tot verrassende verbindingen. Stel je wilt een evenementenlocatie ontwikkelen. De omgeving is niet heel enthousiast, maar heeft wel al jaren behoefte aan een ontmoetingsplek met een kleine speeltuin voor de kinderen. Zoek de verbindingen zodat de behoeftes van beide partijen met het plan gediend worden.

5: Kom goed beslagen ten ijs 
Participatie geeft geen garantie om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Het is zelfs  heel goed mogelijk dat je als ondernemer niet op één lijn komt met je stakeholders. Dat is geen ramp. Het traject zorgt ervoor dat je weet wat er speelt, welke zorgen er bij stakeholders zijn en ook waar ze waarde aan hechten. Door in je ontwikkeling daar (waar mogelijk) rekening mee te houden toon je een constructieve en meedenkende houding. De gemeente  (of ander bevoegd gezag) die uiteindelijk een oordeel over het plan velt hecht daar ook waarde aan.

Participatie is een kans voor ondernemers. Ja, het vraagt om een (tijds)investering aan de voorkant, maar je plan wordt er absoluut beter van. In veel trajecten die wij de afgelopen jaren begeleid hebben, heeft participatie voor meer inzicht en wederzijds begrip gezorgd. Er ontstaan vaak verrassende verbindingen, kaders en verwachtingen zijn duidelijker en problemen kunnen vroegtijdig voorkomen worden. 

Heb je zelf plannen voor de ontwikkeling van je bedrijf en wil je sparren over de wijze waarop participatie hierin een rol kan spelen? Neem dan contact met ons op! 

Terug naar het overzicht