Viduro B.V.

Draagvlak: hoe bereik je het en hoe hou je het vast?

7 december 2020

Draagvlak: hoe bereik je het en hoe hou je het vast?

Draagvlak staat hoog op het verlanglijstje van menig projectleider en beleidsmaker. Maar hoe creëer je draagvlak? En belangrijker nog: hoe hou je het vast? Geen sinecure in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt is gedaald.

In de Dikke Van Dale vinden we: ‘draag·vlak (het; o; meervoud: draagvlakken) 1) vlak waarop een last steunt’. Twee elementen dus. Het vlak: de stakeholders uit de omgeving die bij het vraagstuk betrokken zijn of kunnen worden. De last: de issues of onderwerpen waarover zij van mening verschillen. Dat geeft ons als communicatieprofessionals twee knoppen om aan te draaien: het vlak vergroten of de last verkleinen. 
 
Het vlak vergroten: belangen verenigen
Bepaal de invloed van elke actor, inventariseer standpunten en belangen. Welke gezamenlijke belangen kunnen elkaar versterken en welke zijn onverenigbaar? Richt de communicatie op gedeelde belangen. Elk standpunt roept een tegenreactie op waarmee partijen tegenover elkaar komen te staan. Accepteer dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Soms is draagvlak in het beste geval berusting, begrip of acceptatie. Kies middelen en kanalen die geschikt zijn om de doelgroepen te betrekken. Verdiep je in je stakeholders, spreek hun taal en sluit aan bij bestaande overlegstructuren.  

De last verkleinen: issues aanpakken
Identificeer de discussiepunten. Waarover verschillen stakeholders van mening? Bij de totstandkoming van een windmolenpark kan de één zich zorgen maken over de waardedaling van zijn woning terwijl een ander bezorgd is over de vleermuizen in het gebied. Bepaal per issue de oplossingsruimte en definieer een gezamenlijke aanpak. Organiseer dialoog om de kennis en ervaringen uit de omgeving daarbij maximaal te benutten. 

Heb je het? Hou het vast!
En draagvlak vasthouden? Ook hier geldt de gouden communicatiestelregel: houd steeds aandacht voor inhoud, proces en relatie. Bewijs dat je een betrouwbare partner bent door afspraken na te komen en geef elkaar eens een schouderklopje: positiviteit loont!

Terug naar het overzicht