14 januari 2020

Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie?

Nederland heeft een enorme klimaatopgave. In ons Klimaatakkoord hebben we afgesproken onze CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen en in 2050 met 95%.

De klimaatopgave is een opgave die ons allemaal raakt en waarvoor we samen aan zet zijn: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisatie en inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we energie besparen, duurzame energie opwekken, ons huis anders verwarmen en schoner rijden. Samen maken we de energietransitie. Maar hoe krijg je mensen hierin mee?

Not in my backyard

Acceptatie en draagvlak voor het feit dat ons landschap er de komende jaren anders uit gaat zien door de komst van meer windmolens en zonneparken, zijn essentieel voor het slagen van de energietransitie. Ook de bereidheid om zelf een steentje bij te dragen is nodig. De energietransitie verloopt langzamer dan we willen door de weerstand die mensen hebben tegen grootschalige energieprojecten in hun nabije omgeving. Het ‘not in my backyard’ principe. Mensen op de juiste manier en op het juiste moment betrekken, helpt om de weerstand te verminderen.

Draagvlak en acceptatie

We horen vaak dat er draagvlak in de omgeving moeten worden bereikt: een positieve houding ten opzichte van een besluit. Is draagvlak bij de meerderheid van de mensen echter wel haalbaar? Gaat de meerderheid ooit positief zijn over die windmolen in hun achtertuin? Waarschijnlijk niet. Tegenwoordig spreken we steeds vaker over acceptatie: het legitiem aanvaarden van een besluit. Niet iedereen hoeft positief te zijn, maar we moeten wel accepteren dat onze leefomgeving er anders uit gaat zien. Acceptatie en draagvlak bereik je door mensen op tijd te betrekken. Dat begint bij het betrekken van mensen bij de beleidsvorming. Dit krijgt vervolg door mensen op projectniveau mee te laten denken over de uitvoer. Daarbij is het vaak belangrijk dat de omgeving ook de lusten ervaart.

Projecten in de energietransitie zijn vaak complexe projecten waar veel partijen bij betrokken zijn met ieder hun eigen standpunten en belangen. Het zijn projecten met impact waar een strategische visie voor nodig is. Viduro helpt je graag bij het inrichten van dat proces. We helpen je bij het vormen van beleid tot aan de dialoog met de omgeving. De energietransitie: een grote opgave, met een nog groter belang.

Viduro heeft een rol bij het begeleiden van gemeenten in de Provincie Limburg bij het maken van beleid en om tot concrete projecten te komen.

Terug naar het overzicht