Succesvolle omgevingsparticipatie: het begint met commitment in je organisatie

Succesvolle omgevingsparticipatie: het begint met commitment in je organisatie

9 april 2021

Succesvolle omgevingsparticipatie: het begint met commitment in je organisatie

Bijna iedere projectleider in overheidsland is bezig met omgevingsparticipatie. Met de komst van de Omgevingswet wordt participatie nog belangrijker. Hoe succesvol participatie bij projecten of beleidsvorming is, hangt voor een groot deel af van de eigen houding en het gedrag van jou en je organisatie. Zie je oprecht de meerwaarde van participatie in? Ben je ervan overtuigd dat je door de omgeving te betrekken a) nieuwe en waardevolle inzichten krijgt b) je project een grotere kans van slagen heeft in de praktijk?

Doel van participatie
Participatie is geen doel op zich, maar een middel om je doel te bereiken. Vraag jezelf daarom van te voren af wat je met participatie wilt bereiken:

  • Wil je mensen meenemen om de acceptatie en het draagvlak voor de (uitkomst) van je project te vergroten?
  • Wil je de kennis en denkkracht van inwoners en organisaties benutten om de kwaliteit van je project te verhogen?
  • Wil je mensen betrekken om het eigenaarschap te vergroten zodat de omgeving ook echt mee gaat doen?

Commitment in de organisatie
Om bovenstaande doelen te bereiken is er zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau commitment nodig:

  • Staat iedereen ervoor open om oprecht te luisteren naar de omgeving?
  • Is de organisatie bereid om de input uit de omgeving daadwerkelijk mee te nemen?
  • Is er tijd om belanghebbenden goed te betrekken en een relatie op te bouwen?
  • Is er tijd gereserveerd om de input van belanghebbenden te verwerken?

Meer tips? Neem een kijkje op onze Helpdesk voor Omgevingsparticipatie- en communicatie

Zelf aan de slag met Omgevingsparticipatie en –communicatie? Schrijf je in voor de workshop.

Vrijblijvend een keer sparren? Neem contact met ons op.

Terug naar het overzicht