Checklist: Zet jouw strijdplan op scherp

donderdag 23 juni 2016

Strategie is een strijdplan waarmee je richting geeft en verandering veroorzaakt. Strategie is de aanpak die voortvloeit uit de missie, visie en kernwaarden van een organisatie.

Een missie staat voor de bestaansreden van een organisatie; het geeft aan waar je voor staat en maakt duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt. Een visie beschrijft een ambitieus toekomstbeeld van wat de organisatie wil zijn; de lange termijn ambities. De kernwaarden zijn de waarden waarin de organisatie gelooft dat ze voor nu en in de toekomst een doorslaggevende rol spelen bij het succes. 

Zet jouw strijdplan op scherp. Onderstaand een aantal stappen die je moet doorlopen en tips om mee te nemen als je aan de slag wilt met jouw strijdplan.

vinkje

Succesformule

Geef richting en creëer urgentie. Zorg dat je een afgebakend speelveld opzet. Belangrijk is dat de strategie voor iedereen te begrijpen is. Het hoeft geen boekwerk te worden, het zou op 1A4 moeten passen. Denk anders, denk onderscheidend. Verder is het van belang dat de elementen missie, visie en kernwaarden op de juiste manier terug komen in je strategie.

vinkje

Wat zijn de Kritische Succes Factoren (KSF’s)

Welke factoren maken de organisatie uniek en wat zijn de kerncompetenties? Dit zijn twee belangrijke vragen die inspelen op het onderscheidend vermogen van een organisatie. De antwoorden op deze twee vragen hebben invloed op hoe de organisatie het beste in de markt gepositioneerd wordt en  geeft  richting aan de strategiedoelstellingen. 

vinkjeStel doelen

Verbind de werkelijkheid van vandaag met de doelen in de toekomst; de streefdoelen op korte en langere termijn. Advies is om de doelen duidelijk en concreet te beschrijven. Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd in de vorm van  wensen, intenties of goede voornemens. Om succesvol te zijn moeten doelen zoveel mogelijk SMART gemaakt worden. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Daarnaast het is van belang om bereikbare doelen te formuleren.

vinkjeRealiseer

Operationaliseer de ideeën om de strategische doelen te realiseren. Breng in kaart welke middelen worden ingezet om deze doelen te bereiken. Maak afspraken en een strategische planning waarbij  de einddatum vast staat (datum waarop het gerealiseerd moet worden). 

vinkjeMonitor en leer

Nadat een strategie geïmplementeerd is, worden de prestaties gevolgd. Het opstellen van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) maakt het mogelijk om de strategie te bewaken en daar waar nodig bij te sturen. Een KPI moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

vinkjeEvaluatie

Om competitief te blijven, moet de strategie van tijd tot tijd geëvalueerd worden en zo nodig aangepast. Indien nodig moet er een nieuwe strategie worden bepaald.

Succes!

 


Naar het overzicht van blog berichten